O nás

1947–1997 v bodech

 • 1. července 1947 bylo zřízeno usnesením vlády Státní reálné gymnasium v Horním Litvínově s působností od září 1947, řízením školy byl pověřen PhDr. František Khun
 • 24. dubna r. 1953 prošlo gymnázium reorganizací: spojením tří samostatných škol, a to gymnázia, I. národní školy u Bílého sloupu a I. bývalé Masarykovy měšťanské školy vznikla škola jedenáctiletá
 • 1. září 1959 proběhla přeměna gymnázia ve školu dvanáctiletou
 • 1960 prošlo gymnázium další změnou: stalo se Střední všeobecně vzdělávací školu; pod společným vedením fungovaly – ZDŠ, SVVŠ a Střední škola pro pracující
 • během školního roku 1965/1966 vešly v platnost nové učební plány a výuka byla rozdělena na větev humanitní a přírodovědnou
 • v průběhu 1. poloviny 60. let zde působila pobočka Pedagogické školy v Litoměřicích
 • začátkem školního roku 1963/1964 došlo k rozdělení školy na SVVŠ a 4. ZDŠ, na SVVŠ byla věnována zvýšená péče základům výroby
 • 19. prosince 1968 byl přijat zákon o čtyřletých gymnáziích, v učebních plánech došlo ke snížení počtu vyučovacích hodin, což umožnilo zavést na celé škole volné soboty a pětidenní pracovní týden
 • v 80. letech bylo vyučování rozšířeno o odborné předměty, byla rekonstruována škola a kromě vztahů se školami v SSSR se vyučující cizích jazyků snažili o navázání kontaktů se studenty z celé Evropy
 • 90. léta přinesla řadu změn: za pomoci zahraničních lektorů se zintenzivnila výuka cizích jazyků, studenti i vyučujicí začali vyjíždět do zahraničí
 • 7. 3. 1990 získala škola čestný název Gymnázium T. G. Masaryka
 • 8. června 1993 se poprvé konaly přijímací zkoušky do primy, od září 1993 se začalo vyučovat i ve víceletém cyklu
 • na konci školního roku 1995/1996 začala rekonstrukce funkcionalistické budovy gymnázia; po adaptaci podkroví zde vznikly prostory pro učebnu výpočetní techniky, výtvarný ateliér a novou knihovnu
 • v roce 1996 byla navázána partnerská spolupráce s gymnáziem v Olbernhau (SRN)

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.